Ossobuco mit karamellisiertem Spitzkohl und Parmesanpolenta

Ossobuco